GWARANCJA I RĘKOJMIA

Twój rower BERGAMONT został wyprodukowany z wielką starannością. Jest on dostarczany do Ciebie przez sprzedawcę BERGAMONT w pełni zmontowany.

Jako bezpośredni nabywca masz pełne prawa gwarancyjne w ciągu pierwszych dwóch lat od zakupu. W przypadku wystąpienia usterek należy skontaktować się z dealerem firmy BERGAMONT.

Aby zapewnić sprawne rozpatrzenie reklamacji, należy przedstawić dowód zakupu, kartę gwarancyjną BERGAMONT, wraz z protokółem przekazania roweru BERGAMONT. Dlatego też należy przechowywać te dokumenty w bezpiecznym miejscu.

W celu zapewnienia długiej żywotności i trwałości Państwa roweru BERGAMONT należy używać go wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem (patrz rozdział "Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Państwa roweru BERGAMONT" ). Należy przestrzegać podanych danych dotyczących dopuszczalnego obciążenia. Należy przestrzegać wskazówek montażowych producentów (przede wszystkim wartości momentu obrotowego śrub) oraz zalecanego harmonogramu serwisowego.

Należy przestrzegać kontroli i procedur wymienionych w niniejszej instrukcji obsługi (patrz rozdział "Plan przeglądów i konserwacji BERGAMONT"), jak również wskazówek dotyczących wymiany elementów istotnych dla bezpieczeństwa, takich jak kierownica, hamulce itp.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Należy pamiętać, że zamontowany dodatkowo osprzęt może zakłócić funkcjonowanie Państwa roweru BERGAMONT. W razie wątpliwości lub pytań należy zwrócić się do sprzedawcy firmy BERGAMONT.

UWAGA!
Prawo dotyczące pełnych praw gwarancyjnych obowiązuje wyłącznie w krajach, w których prawo to zostało ratyfikowane zgodnie z odnowionymi przepisami europejskimi.

UWAGI DOTYCZĄCE CZĘŚCI ZUŻYWAJĄCYCH SIĘ
Niektóre elementy roweru BERGAMONT ze względu na swoją funkcję ulegają zużyciu. Stopień zużycia zależy od pielęgnacji i konserwacji oraz sposobu użytkowania roweru BERGAMONT (przebieg, jazda w deszczu, brudzie, soli itp.). Rowery BERGAMONT, które często pozostają na zewnątrz, mogą być również narażone na zwiększone zużycie w wyniku działania czynników atmosferycznych.

Poniższe elementy wymagają regularnej pielęgnacji i konserwacji. Niemniej jednak prędzej czy później, w zależności od warunków i intensywności użytkowania, osiągną one kres swojej żywotności. Poniższe części, które osiągnęły swoją granicę zużycia, muszą zostać wymienione:

 • Napęd – kaseta, łańcuch, tarcze mech. korbowego, przerzutki, kółka przerzutki, prowadnice, paski napędowe
 • Klocki oraz okładziny hamulcowe
 • Płyn hamulcowy
 • Tarcze hamulcowe
 • Łożyska zawieszenia
 • Śruby mocujące elementy zawieszenia
 • Linki hamulcowe oraz przerzutkowe
 • Pancerze hamulcowe oraz przerzutkowe
 • Uszczelki elementów zawieszenia
 • Powierzchnie cierne obręczy
 • Żarówki oświetlenia
 • Chwyty – rączki kierownicy
 • Olej hydrauliczny
 • Osłona łańcucha
 • Łożyska piasty oraz inne elementy ruchome piasty
 • Inne łożyska
 • Owijka kierownicy
 • Lampki oświetleniowe
 • Opony
 • Pokrycie siodełka
 • Połączenia przewodów hydraulicznych
 • Przewody hydrauliczne
 • Dętki
 • Smar

GWARANCJA NA ROWERY BERGAMONT
Co obejmuje? Niniejsza gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne ram i widelców (pod warunkiem, że jest to widelec BERGAMONT) ("Produkt") sprzedawany w całości zmontowany przez autoryzowanego dealera BERGAMONT.

Jak długo trwa ? Niniejsza dobrowolna gwarancja producenta jest ograniczona do pięciu lat dla ram odpowiednio dwóch lat dla widelców, od daty zakupu Produktu i jest ograniczona do pierwszego nabywcy Produktu. Przekazanie Produktu przez pierwszego nabywcę na rzecz innej osoby powoduje unieważnienie wspomnianej gwarancji.

Ograniczona pięcioletnia gwarancja na ramy udzielana jest tylko wtedy, gdy raz w roku wykonana została usługa serwisowa zgodnie z wymogami konserwacji określonymi w instrukcji. Wykonana roczna usługa konserwacyjna zostanie potwierdzona pieczątką i podpisem. W przypadku niewykonania corocznego przeglądu, pięcioletnia gwarancja na ramę zostanie skrócona do trzech lat. Koszty konserwacji i obsługi serwisowej ponosi właściciel Produktu.

Okres gwarancji jest ograniczony do 2 lat dla wszystkich modeli należących do kategorii 5.1 i 5.2 (np. Straitline, Big Air, Kiez).

Naprawione lub wymienione Produkty są objęte gwarancją przez pozostały okres gwarancji i z zastrzeżeniem warunków określonych w pierwotnej gwarancji, w zakresie dozwolonym przez prawo.

W ramach niniejszej gwarancji BERGAMONT udziela obowiązującej na całym świecie, dobrowolnej gwarancji producenta. W zakresie dozwolonym przez prawo i o ile prawo nie przewiduje krótszego okresu gwarancji, wszelkie gwarancje w rozumieniu są ograniczone do maksymalnie pięciu, odpowiednio dwóch lat, od daty zakupu Produktu i są ograniczone do pierwszego nabywcy Produktu.

Co BERGAMONT zrobi w przypadku reklamacji? BERGAMONT wymieni lub naprawi każdy wadliwy Produkt lub zwróci nabywcy cenę zakupu (po przedstawieniu dowodu zakupu Produktu) według własnego uznania BERGAMONT. Części, które nie uległy uszkodzeniu, są wymieniane wyłącznie na koszt użytkownika. W takim przypadku skontaktujemy się z użytkownikiem przed wymianą części, które nie są wadliwe, aby uzyskać jego zgodę

Co jest wyłączone z niniejszej gwarancji? Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku nie właściwego użytkowania. Niniejsza gwarancja nie obejmuje Produktów używanych w celach komercyjnych, np. w firmie oferującej usługi w zakresie wynajmu. Niniejsza gwarancja nie obejmuje rowerów, które w momencie zakupu nie były całkowicie zmontowane. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części zużywających się, o ile ulegają one normalnemu zużyciu (pełna lista wszystkich części zużywających się znajduje się w instrukcji obsługi).

Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, zaniedbania, niewłaściwej obsługi lub niewłaściwego użytkowania, użycia niezgodnego z przeznaczeniem, działania siły wyższej, niewłaściwego montażu, nieprzestrzegania zalecanych w instrukcji konserwacji, niewłaściwej lub nieprawidłowo przeprowadzonej konserwacji lub naprawy wykonanej przez inne niż autoryzowane punkty sprzedaży firmy BERGAMONT, użycia części lub urządzeń niezgodnych z Produktem oraz modyfikacji Produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z przenikania potu, uderzeń, zmian koloru spowodowanych działaniem promieni słonecznych lub podobnych czynników zewnętrznych. Wszystkie produkty są dostarczane z instrukcją obsługi; należy przestrzegać instrukcji zawartych w instrukcji .

W jaki sposób można zgłaszać roszczenia w ramach niniejszej gwarancji? Aby zgłosić reklamację w ramach niniejszej gwarancji, należy w pierwszej kolejności powiadomić sprzedawcę firmy BERGAMONT (wyszukiwanie sprzedawcy: www.bergamont.pl) o zgłoszonej wadzie w okresie gwarancyjnym i terminowo zwrócić Produkt do sprzedawcy firmy BERGAMONT na koszt użytkownika w celu dokonania przeglądu. Do wszystkich zwracanych Produktów należy dołączyć dowód zakupu (paragon) od autoryzowanego dealera firmy BERGAMONT. Bez tego dokumentu nie można zgłaszać reklamacji. W przypadku wymiany lub zwrotu, zwrócony Produkt przechodzi na własność firmy BERGAMONT.

Na końcu instrukcji znajduje się protokół przekazania, którego kopia pozostanie u dealera firmy BERGAMONT po akceptacji i podpisaniu przez użytkownika końcowego. W przypadku reklamacji gwarancyjnej należy koniecznie przedłożyć protokół przekazania wraz z wadliwą częścią. Jest on traktowany jako dowód zakupu. Bez tego dowodu niniejsza gwarancja nie będzie miała zastosowania.

W jaki sposób prawo państwowe wpływa na prawa użytkownika wynikające z niniejszej ograniczonej gwarancji? Niniejsza gwarancja jest dobrowolną gwarancją producenta firmy BERGAMONT, dodatkowe roszczenia wynikające z krajowych praw gwarancyjnych pozostają nienaruszone.

Zalecenie
Zdecydowanie zalecamy, aby kontaktować się z autoryzowanymi dealerami firmy BERGAMONT i umawiać się wyłącznie w celu przeprowadzenia corocznych przeglądów i napraw, ponieważ niewłaściwe lub nieprawidłowo wykonane prace konserwacyjne lub naprawy unieważniają niniejszą ograniczoną gwarancję. Koszty obsługi serwisowej muszą być ponoszone przez konsumenta.